Wat u wilt weten over letselschade vind u hier!

Welkom op LetselschadeOnline.nl. Deze website presenteert alle informatie over letselschade die elk slachtoffer moet weten. Maak uw keuze uit de onderstaande meest geraadpleegde categorieën.

Gratis deskundige hulp bij schade claimen?
 • Asbestsanering moet veiliger zegt Inspectie SZW

  Asbestsanering moet veiliger zegt Inspectie SZW

 • Fatale arbeidsongevallen in mestsilo onderzocht

  Fatale arbeidsongevallen in mestsilo onderzocht

 • Welke schadeposten kunt u claimen bij letselschade?

  Welke schadeposten kunt u claimen bij letselschade?

 • Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

  Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Nieuws

Nieuws

Nieuws over letselschade, schade claimen en alles wat daarmee samenhangt leest u op LetselschadeOnline.nl.
Read More
Verkeer

Verkeer

Berichten en artikelen over verkeersongevallen, mogelijke gevolgen en hoe te handelen na een ongeval waarbij u letsel opliep, vind u hier.
Read More
Werk

Werk

Meer weten over hoe te handelen als u een bedrijfsongeval heeft gehad? Waarmee moet u rekening houden?
Read More
In de praktijk

In de praktijk

Praktische informatie en informatieve cases uit de dagelijkse praktijk van en door deskundige belangenbehartigers.
Read More

Kwart schoonmaakbedrijven overtreedt regels

De Inspectie SZW controleerde meer dan 1.400 ondernemingen in de schoonmaaksector. 27% van deze ondernemingen blijken niet aan allerhande geldende regels te voldoen. De overtredingen bestaan vooral uit: zwart of grijs werk, fraude met uitkeringen, onvolledige boekhouding, fiscale fraude, illegale tewerkstelling, onderbetaling, identiteitsfraude en arbeidsuitbuiting. De voornaamste drijfveer voor dergelijke ondernemingen is dat zij door deze handelswijze in de gelegenheid onder de prijs hun diensten te verkopen.

Veel werknemers van de overtreders komen uit Bulgarije en Roemenie. Uit de praktijk is het bij LetselschadeOnline.nl bekend dat deze mensen niet op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en vooral die van de werkgever jegens de werknemer. Arbeidsuitbuiting en dus arbeidsongevallen liggen op de loer. Zoekt u voor uzelf of een buitenlandse arbeidsmigrant hulp bij ontslag en/of letselschade dan loont het de moeite om een deskundige te raadplegen. Klik daarvoor hier.

Verder maakt men zich grote zorgen over de Turkse en Bulgaarse glazenwassers die regels overtreden en hele wijken overnemen zelfs door gebruikmaking van fysiek geweld. Daarover leest u hier meer.

Wilt u meer weten, klik hier voor het persbericht van Inspectie SZW.

Wilt u het volledige rapport lezen, klik dan hier.

Verkeersveiligheid: meer fietsongevallen

Meer fietsongevallen, dat stelt een SWOV-onderzoeker (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) in zijn proefschrift “Road safety in bits and pieces”. Een groot aantal ongevallen vinden plaats op het fietspad. Dit hangt onder meer samen met de toename van de snelheid op het fietspad als gevolg van racefietsers en elektrische fietsen.

Vorig jaar berichtte de SWOV al over het stijgend aantal doden onder fietsers in het verkeer.

Afgelopen weekeinde vielen er twee doden bij ongelukken met racefietsen. In Maarn werd een 68-jarige vrouw aangereden door een wielrenner. Ze overleed ter plaatse. In Hoogerloon overleed een 17-jarige wielrenner nadat hij op een auto was gebotst.

Voor de bekendmaking van SWOV, klik hier. Voor berichtgeving van De Telegraaf, klik hier.

 

Asbestsanering nog steeds niet altijd veilig

Asbestsanering door gecertificeerde personen

Asbestverwijdering. Foto: Inspectie SZW

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft de ‘Sectorrapportage Asbest 2013′ gepubliceerd. De Inspectie constateert dat er nog altijd veel overtredingen zijn bij het verwijderen van asbest. Asbestsanering dient te geschieden door gecertifieerde bedrijven en gecertificeerde personen.

In 2012 werden door de Inspectie meer dan 390 locaties gecontroleerd. Bij 70% werden meer dan 580 overtredingen geconstateerd. Ieder jaar sterven door asbestblootstelling in het verleden nog altijd zo’n 1.000 personen. Daarom heeft de sanering veel prioriteit gekregen.

Veel aandacht heeft de Inspectie voor malafide asbestsaneringen. In samenwerking met onder meer de gemeentelijke bouw- en woningtoezicht, politie en Openbaar Ministerie heeft de Inspectie meer dan 200 controles uitgevoerd naar aanleiding van ruim 230 tips.

Blootstelling komt veelal voor in installatiebranche en bij de reparatie en het onderhoud van schepen. Het handhavingspercentage is inmiddels zo’n 70%. Daardoor zijn inmiddels veel sancties opgelegd en lopen er strafrechtelijke onderzoeken bij het Openbaar Ministerie. Bij de eerder genoemde controles was de helft van de overtredingen zo erg dat werk werd stilgelegd, boetes werden gegeven of een proces-verbaal werd opgemaakt.

Een SP-kamerlid verklaarde tegenover De Telegraaf dat de overheid asbest moet opruimen.

Wilt u meer lezen over dit rapport, klik hier.

Ongevallen met scootmobiel door bedieningsfouten en omvallen

Ongevallen met scootmobiel door omvallen

Ongevallen met scootmobiel door omvallen. Foto: VeiligheidNL

Amsterdam – VeiligheidNL onderzocht de meest voorkomende oorzaken van ongevallen met de scootmobiel. Uit het onderzoek is gebleken dat met name bedieningsfouten en omvallen de boosdoeners zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verzocht om het uitvoeren van het onderzoek.

Inmiddels zijn er zo’n 250.000 scootmobielen in Nederland. Opvallend is dat het overgrote deel een eenzijdig ongeval betreft. LetselschadeOnline.nl merkt hierbij op dat dit niets zegt over eventuele verhaalbaarheid van ontstane materiële schade of letselschade. Het rapport bevestigt dat oorzaken gelegen zijn in ondermeer ongelijk wegdekken. Zie de aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Zo’n tweeduizend slachtoffers van scootongevallen bezochten de SEH (spoedeisende hulp).

U kunt het volledige rapport downloaden via VeiligheidNL alwaar u ook een samenvatting kunt lezen. Klik hier. Het Algemeen Dagblad publiceerde eerder dit bericht over een scootongeval met fatale afloop.

Wilt u meer informatie over preventie van scootongevallen, kijk ook hier.

Update 14.00 uur: Vrouw zwaargewond na verkeersongeval met scootmobiel. Lees het op BredaNieuws.

Inspectie SZW nieuwe naam voor de Arbeidsinspectie

Arbeidsinspectie heet nu Inspectie SZW

Arbeidsinspectie nu Inspectie SZW

Wellicht heeft u reeds gehoord dat de Arbeidsinspectie haar naam heeft gewijzigd in Inspectie SZW (per 1 januari 2013). De afkorting SZW betekent Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dat geeft natuurlijk de koppeling weer met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maar waarvoor dient de Inspectie SZW eigenlijk? De Inspectie is een toezichthouder in het kader van de arbeidsomstandighedenwet en onderzoekt dus arbeidsongevallen. Zij doen dat indien er sprake is van een ziekenhuisopname van 24 uur na het ongeval of wanneer er sprake is van blijvend letsel. Kortom, het ongeval moet voldoende ernstig zijn. De Inspectie  onderzoekt de ongevalstoedracht. Zij maken van de constateringen een rapport op. Soms komt het tot een rechtszaak.

De Inspectie SZW komt in actie wanneer de werkgever een melding van een ernstig ongeval heeft gedaan. Veel mensen weten niet dat ongevallen op scholen met kinderen eveneens dienen te worden gemeld bij de Inspectie indien het ongeval ernstig is.

De Inspectie  heeft een aantal middelen om de wet te laten naleven:

 • Boetes
 • Mondelinge afspraak
 • Waarschuwing of eis
 • Stilleggen van het werk
 • Proces-verbaal
 • Last onder dwangsom

Wilt u meer weten over de Inspectie SZW? Bezoek dan hun website.